8.Sınıf Türkçe Müfredatı 2020-2021

8.Sınıf Türkçe Müfredatı 2020-2021

2020-2021 eğitim-öğretim yılında MEB tarafından uygulanacak olan 8.Sınıf Türkçe Müfredatı belli oldu. Peki 8.Sınıf Türkçe Müfredatında hangi konular var? İşte tüm detaylar...

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 8. Sınıf Türkçe Müfredatında hangi konular var, 8.sınıf Türkçe dersi kazanım ve açıklamaları neler? Detaylar haberimizde...

2020-2021 eğitim-öğretim yılında MEB tarafından uygulanacak olan 8. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı belli oldu! 1. dönem ve 2. dönem şeklinde ayırdığımız konulara rahatlıkla çalışabilirisiniz.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları

Fiilimsiler
Sözcükte Anlam
Söz Gruplarında Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Cümlenin Öğeleri
Söz Sanatları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümlede Anlam
Metin Türleri
Cümle Türleri

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem Konuları

Parçada Anlam
Fiilde Çatı
Cümlede Anlam
Görsel Okuma
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozuklukları
Sözcükte Anlam
Çok Anlamlılık
Gerçek Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Eş Anlamlı Sözcükler
Zıt Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli Sözcükler
Deyimler -Atasözleri
Cümlede Anlam
Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler
Karşılaştırma Cümleleri
Örtülü Anlam
Amaç – Sonuç Cümleleri
Sebep – Sonuç Cümleleri
Yakın Anlamlı Cümleler
Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma
Cümle Tamamlama
Paragrafta Anlam
Konu – Başlık – Ana Fikir – Tema
Anlatım Biçimleri
Söz Sanatları
Şiirde Tema
Anı
Hikaye
Eleştiri
Makale
Nutuk
Deneme
Biyografi
Otobiyografi
Roman
Sohbet
Destan
Karikatür
Efsane
Fıkra
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Duyulardan Yararlanma
Ana Duygu
Yardımcı Düşünce
Paragrafın Yapısı
Paragraf Tamamlama
Paragrafın Akşını Bozan Cümle
Paragrafı İkiye Bölme
Paragraf Oluşturma
Görsel Okuma
Grafik Yorumlama

Dilbilgisi

Fiilimsiler
Cümlenin Temel Ögeleri
Cümlenin Yardımcı Ögeleri
Ara Söz
Cümle Vurgusu
Yan Cümlecik
Fiilde Çatı
Cümle Türleri
Kalıplaşmış Söz Grupları
Anlatım Bozuklukları

Yazım ve Noktalama Bilgisi

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
İki Nokta
Virgül
Nokta
Noktalı Virgül
Kısa Çizgi
Üç Nokta
Uzun Çizgi
Ünlem İşareti
Yay Ayraç
“de” , “ki”, “mi” nin Yazımı
Tarihlerin Yazımı
Kısaltmaların Yazımı
Yer Adlarının Yazımı

8. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

T.8.1. DİNLEME/İZLEME

T.8.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.
T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.8.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.8.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.8.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir.
Medya metinlerinin amacını ve kaynağını sorgulamaları sağlanır.
T.8.1.12. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
T.8.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.

T.8.2. KONUŞMA

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.3. OKUMA

Akıcı Okuma
T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.8.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.
T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler.
Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
Anlama
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) Blog ve şahsi internet sayfalarındaki bilgilerin güvenilirliği konusunda çalışmalar yapılır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.33. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

T.8.4. YAZMA

T.8.4.1. Şiir yazar.
T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.8.4.8. Yazılarında mizahi ögeler kullanır.
T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.8.4.12. Kısa metinler yazar.
Haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir.
T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.8.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.
T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.

8. Sınıf Türkçe müdredatının detaylarına ulaşmak için tıklayın...

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.