1. HABERLER

  2. MARMARA BÖLGESİ

  3. Kırklareli Armağan Köyü
Kırklareli Armağan Köyü

Kırklareli Armağan Köyü

Armağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

A+A-

Türklerin Rumeli’ye geçişiyle birlikte Edirne ve Kırklareli Osmanlı idaresine geçmiştir; fakat buradaki azınlığın taşınması uzun yıllar alıyor. Köyün ilk hatırlanan ismi sırasıyla Sur Hisar,Boyacı,Hayde ve Hediye’dir. Daha sonraları Balkan Harbinden sonraki değiş – tokuş sırasında buraya Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya tarafından gelen Türkler Sultan Abdullaziz döneminde, Balkan Harbinden önce gelenler Tekirdağ yöresine yerleştirilmek isteniyor. Bu köydekiler orman anlamına gelen “balkanlık” yerlerde yaşamaya alıştıkları için bugünkü Armağan köyü onlara hediye ediliyor ve köyün adı “Hediye” olarak kalıyor. Daha sonra uluslar arası antlaşmalardan doğan mübadele çerçevesinde Boşnaklar ve Bulgaristan’dan gelen Pomaklar buraya yerleştiriliyor, buradaki Rumlarda mübadele sonucunda ülkelerine gidiyor. Bugünkü toplumun içinde büyük bir çoğunluk Pomak olmakla birlikte Boşnak ve daha değişik Balkan uluslarından insanlar buraya yerleşmiştir. Buraya gelenlerin bir çoğu Müslüman olmuş başka ırklara mensup fertlerden oluşmaktadır. Buraya gelen vatandaşlarımızın mübadele sonucu akrabalarının bir kısmı Balkanlarda kalmıştır. Geldikleri yerlerde kalan akrabalarıyla ilişkilerini halen daha sürdürmektedirler. Meselâ Bulgaristan’ın Filibe Yunanistan Selanik in Gümülcine gibi yerlerinde akrabaları bulunmaktadır.Buraya yerleşmiş olan insanlar, her ne kadar mübadele sonucu yerleşmiş olsa da, Balkanlardan kaçak olarak gelen sülaleler de vardır. Mesela Dal sülalesi Yunanlar tarafından köyleri yakıldığı için buraya yerleştirilmişlerdir. Armağan köyünün eski bir yerleşim yeridir. Otuz yıl öncesine kadar kaldırımlar döşelidir ve alt yapısı vardır; fakat sonradan bunlar sökülmüştür. Üç kere yangın tehlikesi geçirmiştir, evler birbirine yakın olduğundan dolayı yangın tahribatı oldukça etkili olmuştur.Armağan Köyünün taşıdığı kültür Rodop kültürü olup, aydın ve sosyal insanlardır. Geleneklerine bağlı, kız ve erkek çocuklarını okutmak için azami çabayı sarfetmektedirler. 2000 yılında Türkiye'nin en çok kitap okuyan köyü seçilmiştir. Köyün % 80' pomak asıllıdır.Armağan köyü Marmara bölgesi içerisindedir. Kırklareli’ne uzaklığı Armağan-Kapaklı üzeri 35 km, Armağan- Düzorman üzeri 25 km. Bulgaristan’a uzaklığı 15 km. kadardır. Çevre köylere nazaran daha gelişmiş bir köy olan Armağan köyü batısında Düzorman ve Koruköy , kuzeydoğusunda Armutveren köyü, güneyinde Çukurpınar köyü, kuzeyinde Karadere köyü ile komşudur.Armağan köyünde Aşağı mahalle ve Yukarı mahalle olmak üzere iki mahalle vardır ve bu mahalleler birbirleriyle bitişiktir. Evler birbirine yakın olup toplu köy tipi özelliği göstermektedir. Tarlalar evlerden uzaktadır.Kırklareli’nin kuzey doğusunda olan merkeze 25 km uzaklıktaki,Dereköy sınır kapısına uzaklığı 20 km olan, Istıranca dağlarının güney eteklerinde bulunan 42.000 Dekar idari sınırlara sahip 8000 Dekar ekilebilen tarım arazisi ile 1000 Dekar baraj sahası ile çevrili alan ve kalan kısmını da 33.000 Dekar orman olan köyümüz; engebeli olup,kısmen ovası,dereleri,doğasıyla,barajıyla bir tutku olup yaşanılacak yerler içinde en mükemmel olan bir yerdir.Marmara bölgesi ikliminin en karakteristik özelliği geçiş iklimi tipi göstermesidir. Balkanlardan gelen soğuk hava kütleleri bu bölgede etkili olmaktadır. Armağan köyünde Karadeniz iklim tipi ve karasal iklim tipi de görülmektedir. Yazlar sıcak ve serin geçerken ; kışlar, karasal iklim tipi kadar sert olmasa da, soğuk geçmektedir. Yağışlı havalar en fazla sonbahar ve ilkbaharda görülür, kar yağışı kış aylarında seyrek olarak görülmektedir. Bölgedeki sıcaklık ortalamaları şu şekildedir. • Yıllık sıcaklık ortalaması : 15 c • Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5 c • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 27 c Bitki örtüsü ormanlıktır. Köy yerleşim alanının birkaç metre uzağında ormanlık alan kendisini göstermektedir.Köy ailesinin ekonomik faaliyet alanları genellikle çevre şartlarınca tayin edilmektedir. Sosyal yapısı da cemaatvari bir özellik gösterir. Cemaat yaşamının en ayırıcı özelliği ise iş bölümünün sosyal olmasıdır. “fertler hayatlarının bir yönüyle değil her yönüyle sosyal hayata katılırlar. Böyle homojen bir ortamda yetişen fert şehirdeki bir ferde göre daha sınırlı olarak insan davranışlarını daha geniş olarak da tabiatı gözler. Çalışma konusu ve davranışı konusunda da aynı konumdadır. Çevrenin sınırlılığı çalışma ile ilgili davranış normlarını kazanmasını da tayin edecek,daha çok hayvancılık ve ziraat faaliyetleriyle ilgili tutum ve davranışları küçük yaşlardan itibaren öğrenmek zorunda kalacaktır.” Armağan köyünde sosyal ve fiziki şartların ekonomik yapıdaki belirleyiciliği kendini hissettirmektedir. Dar olan fiziki ve sosyal mekân, zirai üretim için yeterli olmayan tarım alanları üretim biçimindeki temel belirleyicilerdir.Hayvancılık Köyde gerek küçük baş gerekse büyük baş hayvancılık ticari amaçlı olarak ve köylülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Buna mukabil hayvancılığın eskiye nazaran önemini yitirdiği dile getirilmiştir. Köyde yaklaşık 3000-4000 civarında küçük baş hayvan ile ev başına 3-5 tane büyük baş hayvan bulunmaktadır. Köylüler gerek kuzu satışı gerekse süt satışı için hayvancılıkla uğraşmaktadır. Köyde iki tane süt işletmesinin var oluşu ticari amaçla yapılan hayvancılığı arttırmıştır. Daha evvel köy dışında yapılan küçük baş hayvancılık sürülerin azalmasına bağlı olarak köy içinde yapılmaya başlanmıştır. Köyde 12 küçük baş hayvan sürüsü vardır.Ormancılık Armağan köyü bir orman köyüdür. Ormancılık köyde ekonomik girdi de sağlamaktadır. Orman işletmesi her yıl kendi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl köyde bir miktar orman kesilmesine izin vermektedir. Ormanın kesimi , tomruk ve odun haline getirilmesi ,depolanması , istiflenmesi, araçlara yüklenmesi gibi faaliyetler köylüler tarafından yapılmaktadır. Orman işletmesi bu hizmetlere karşılık köylülere ücret ödemektedir. Orman işletmesi köylülerin kendi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla köylülerin de odun kesimine gerekli hallerde izin vermektedir. Odun kesimi orman işletmesinin kontrolü altında belli bir sıra ile yapılmaktadır.Ticaret Armağan köyünde geçici işçi olarak köy dışında çalışanlar vardır; ayrıca D.S.İ de iş imkânı sağlayan bir diğer devlet kuruluşu olarak varlığını köyde göstermektedir. Köyden şehre sanayi işçisi olarak giden gençler de vardır. Kadınlar evlerinde çavdar sazından süs ve ev eşyaları yaparak ev için ek gelir sağlamaktadır. Köyde barajın varlığı balıkçılığı da küçük çapta da olsa köylü için bir gelir kaynağı olarak gündeme getirmiştir. Balıkçılık ticari amaçla yapılmasa da köylünün et ihtiyacını bir nebze karşılayabilmektedir. Çevre şartlarının Türk köylüsü üzerindeki etkisi kendisini Armağan köyünde de hissettirmektedir. Ticari uğraşılar genelde tarım ve hayvancılık temelli olup sanayileşmeye bağlı olarak sanayi işçiliği de oluşmaya başlamış bunun yanı sıra ev ekonomisi ağırlığını sürdürmeye devam etmiştir. Üretim, tüketim amacıyla yapılmaktadır. Köydeki süt işletmeleri de ekonomik yapıda ticaretin rolünü arttıran faktörler olarak kendisini hissettirmektedir. Üç adet süt işletmesi mevcuttur. Çevre köylerin ekonomilerine de mevcut süt işletmeleri katkıda bulunmaktadır. Günlük olarak 100 ton civarında süt işlenmektedir. Köyde ayrıca mobilya üretimi yapılmaktadır.Hane Sayısı : 220 Denizden Yüksekliği (Rakım) : 370 Metre İl : Kırklareli İlçe : Kırklareli İl/İlçe Merkezine Uzaklığı : 25 Km Dereköy Sınır kapısına Uzaklığı : 24 Km Köy Muhtarının Adı : Recep Dal Cep : 05432733848 Muhtarlık Tel / Faks : 0 288 233 82 01 Köy Konağı : Var Sağlık Evi : Var İlköğretim Okulu : Var Su Şebekesi : Var Kanalizasyonu : Var Bilgi İşlem Merkezi : Var İnternet / ADSL Kullanıcısı : 4 Kişi Ekilebilen Arazi : 8000 Dekar Ekilen Arazi : 6000 Dekar Sulanabilen arazi : 600 Dekar Küçükbaş Hayvan Sayısı : 4500 Adet Büyükbaş Hayvan Sayısı : 600 Adet Süt Ürünleri İşletmesi : 3 Mandıra var Market : 2 Kahvehane : 5 Cami : 1 Kuran Kursu Binası : 1 Kuran Kursu Lojmanı : 1 Okul Lojmanı : 1 Cami Lojmanı : 1 Sağlık Evi Lojmanı : 1 Marangoz Ustası : 2 Demir Doğrama Ustası : 1 Traktör Sayısı : 52 Kamyon-Kamyonet-Otomobil : 62 Bilgisayar : 18 İlköğretimde Okuyan Öğrenci sayısı : 39 Lisede Okuyan Öğrenci sayısı : 15 Üniversite Okuyan Öğrenci sayısı : 13 Bağkur-SSK-v.s.’den Emekli olan : 135 Kişi Bağkur-SSK’ lı Olan Pirim yatıran : 127 Kişi

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.