Ulaş Çavdarköy

Ulaş Çavdarköy

Çavdarköy haberleri, Ulaş Çavdarköy güncel son dakika gelişmeleri, Çavdarköy ile ilgili tüm video, fotoğraf ve haberler, Sivas Köyleri Arasında yer alan Çavdarköy de vefat edenler, köyün eski adı haberimizde.

Ulaş  Çavdarköy düğünleri, gelenek ve görenekleri, düğün videoları, Çavdarköy son dakika gelişmeleri, Çavdarköy e özgü yemekler, Ulaş Çavdarköy nün tarihi, Çavdarköy nerede, hangi il ve ilçeye bağlı, Çavdarköy e ait haberler, son dakika gelişmeleri, tüm resim ve videoları bu haberimizde.

Çavdarköy , Sivas ilinin Ulaş ilçesine bağlı bir köydür. Yolunuz iç anadolu bölgesine düşer ve bu köyün yakınlarından geçiyorsanız Çavdarköy Resimleri ve Çavdarköy videoları sizin de ilginizi çekebilir.

Ulaş Haber ile ilgili web sitesi ve uygulamalar hangileridir. İç Anadolu yöresine özgü haber kanalı var mı? Ulaş Sivas Arası Kaç Km? Ulaş Hava Durumu? Sivas Köyleri ve Ulaş Köyleri ni merak ediyorsanız doğru adrestesini demektir.

İnternetten araştırma yapıyor memleketinizdeki ünlü sanatçı ve futbolcular kimler diye merak ediyorsanız ve Sivaslı iseniz Sivas Doğumlu Ünlüler  e göz atmak yararınıza olacaktır. Sivaslı Ünlüler arasında Ulaş Çavdarköy Köyünde doğan biri var mı? Ulaş Doğumlu Ünlüler Kimler?

ÇAVDARKÖY GENEL BİLGİLER | TARİHÇE

Çavdarköy, Sivas ilinin Ulaş ilçesine bağlı bir köydür.

Çavdar Köyü Sivas ilinin tam doğusuna düşer. İklimi Sivas iklimine göre daha ılımlı ve yağışlıdır. Malatya iklimine biraz benzemektedir. Rakımı ise 1350’dir. Arazi bakımında dağlık bir yapıya sahiptir. Sivas Dağları gibi çıplak olmayıp tamamen ormanlıktır.

Bir vadinin içerisinde bulunan köy Girlevik Dağı muasar altına almıştır.Köyün fiziki görünümü yöre köylerine göre Karadeniz veya Ege’nin yeşil köylerine benzemektedir. Zira akarsuları boldur. Koyunoğlu yaylasından su gözelerinden birikerek akan iki çayın birleşmesinden meydana gelen Çavdar Çayı yaz kış azalmadan akmaktadır. İçme suyu en bol köylerden biridir.

Kendisi de Kanglı TÜRKMEN aşiretinden olan ve Karabel yöresinde saha araştırması yapan Hüseyin Düzenli, "Anadolu Aleviliği ve Kanlı Aşireti" (İstanbul 2005) adlı kitabında köyün Kanglı Türklerinden olduğunu yazar.

köyü üç kişi kurduğundan üç mahalleye ayrılmıştır. Köyün iç mimarı gayet düzenlidir Her tarafa en büyük vasıtanın seyretmesi mümkündür. köyün arazisinin ekilip biçilen bölümlerin çoğu sulaktır. Kırsal ve kıraç arazimiz de toprak büyüklüğüne göre azdır. Yaylalık ve otlakiye bakımından çevre köylerimize göre çok şanslıyız, nüfusa göre hayvan sayısına göre çok büyüktür.

köy 1960 yılından önce bostan dediğimiz sebze türü yetiştirilen tek köydür. Bunun yanı sıra yonca, fiğ ve buğdaygiller ekilmektedir. 1970’ten sonra dışarıya göç hızlandığı için tarımsal çalışma ile birlikte hayvancılığa da son verilmiştir. köyde şu anda küçükbaş hayvan beslenmektedir köyün bir güzel yanı da topraklarımızın her tarafında madenlerin bulunmasıdır.

ÇAVDAR’A GELİŞİMİZ

Yaptığımız araştırmalar ve köyün kurucusu Süleyman Ağa isimli atamızın mezarındaki tarih sırf ölüm tarihidir. O tarihten yola çıkarsak Süleyman Ağa’nın da edindiğimiz bilgilere göre Çavdar Köyünde elli sene yaşadığı sabit olarak düşünülürse köyün kuruluşu 1613 yılında atalarımızın köye temel atıp hem kendilerine hem de bize yurt edinmişlerdir. Süleyman Ağa Dersim’de sefere çıkan bir Osmanlı Paşasıyla Dersim’de tanışır. Dersimdeki köyleri bugünkü adıyla Büyük Köy eski adıyla Seniye Ağa Köyü idi. Osmanlı Paşası Süleyman Ağanın kültürünü, misafir perverliğini beğendiği için Dersim’deki toprakların bu nüfusu barındıramadığını Sivas bölgesinin boş olduğunu oraları yurt edinmesini salık verir ve Süleyman Ağa bu iş için yani Sivas’a yerleşmesi için bir beraat yazarak verir.

Süleyman Ağa ve üç kardeşi gelip bugünkü köyü yurt edinirler. Murtaza isimli kardeşi oğlu Veli ile bugünkü (Hölükler) mahallesi dediğimiz mahalleyi kurarlar. Kardeşi Demo ile oğlu Yusuf bugünkü Yukarı Mahalle dediğimiz mahalleyi kurarlar. Süleyman Ağa'nın iki kadından birer tane oğlu oluyor Mehmet Ağa(bugünkü Gülsoyların Dedesi) Mahmut Ağa (bugünkü Gülkanatların Dedesi) Höllükler Mahallesinde Murtaza’nın oğlu Veli’den (Şimşek ve Kırmızıtaş soyadını taşıyan ) var olmuştur. Yukarı Mahalleden Mahmut’dan olma (Gül,Yılmaz, Yıldız, soyadını taşıyanlar) var olmuşlardır. Kırgan Aşiretinden Polat ve Kamer isimli iki kişi daha köyün Yusuf Ağa’nın izni ile yurt edinmişlerdir. Bunlar bugün Polat, Kartal soyadlarını taşıyan ailelere var olmuştur. Diğerleri zamanla Tecer Dağları’nın yamacındaki Göllü aylasını yurt edinirler ve sonra Ulaş ilçesine yerleşirler. Bugün köyde Ok soyadı ile yaşayan köylülerimiz ise Yusuf Ağa’nın oğlu Mehmet Ağa’nın isteği ile köyü yurt edinen Horimekanlı Aşiretine mensuplar. Bunların bir kısmı Göllü Yaylasını yurt edinip köyü terk ederler.köyde Çelik soyadı ile yaşamlarını sürdürenler Şeyh Hasan kolundan olan Demananların akrabalarıdır. Bunlar da aynı köyden aynı ocaktan çıkarak (güççükler) ismi ile anılan Ali oğullarıdır. Bu ailenin başka fertleri de Özdemir ve Kortaş soyadları ile köyde yaşamaktadır.Köyün ileri gelenlerinden Hüseyin Bey, 1900'lü yılların başlarında köye göç eden Mahmut'un oğlu Hasan Hüseyin'i kızıyla evlendirmiş, yine aynı zamanlarda köye göç eden Derviş'e köy yakınlarında Çakko'nun ağılı denilen mevkide değirmencilik yaptırmış, Derviş'in kardeşi Mustafa'yı Koyunoğlu mezrasında ortakçı olarak yanına almış, (Değirmenci Derviş'in kardeşi Mustafa bir ara Kaballı Değirmeni'ni de çalıştırmıştır.) ve diğer Kardeş Hüseyin'i de köyde iskan etmiştir. Bu kişilerin savaşçı kişiliklerinden de yararlanan Hüseyin Bey, böylelikle eşkiya saldırılarından ve Gınili Paşa'nın baskılarından korunmuştur. Değirmenci Derviş ve eşi Sultan'ın yakın aralıklarla vefatından sonra 1940yılı civarında Derviş'in Büyük oğlu İsmail kardeşlerini de alarak köyden göç etmiş, daha sonra zaman içinde diğer akrabaları da köyden ayrılmışlardır.

köyün adı Şeyh Hasanların dinsel töre içerisinde işlevini sürdüren (Çavdarlı Dede Ocağı) ocağından almıştır. köyün adı bu inanç ocağından gelmektedir. Dersim hasretini gidermek için kutsal ocağın adını vererek ocağa olan bağlılığını pekiştirmiş oluyorlar. Yine Dersim’deki Girlevik Dağı, Yılanlı Dağı, Büyüktepe, Mendik Tepesi, Gölükbaba Tepesi, Dereağlı daha buna benzer Dersim’deki dağ tepe isimlerini getirip Çavdar’daki dağ ve tepelere ad olarak koymuşlardır. Böylece Dersim hasretine çözüm getirdiklerine inanmışlardır. Zaten bölge olarak da, iklim olarak da bölgemiz Dersim’e benzemektedir. 400 yıldan bu yana köyün bu inanç ocağından gelen ismi değişmemiştir.

Çavdar Köyü'nde okuma yazma oranı yüksektir.

Kebap, Babuko, Kömbe, Keşke, Haşıl, Zerbet köyün ünlü yemeklerindendir.

Köyün hemen üstünde Çal-a cori (çukur) denilen, yanında büyük bir ardıç ağacı ve su kaynağı bulunan eski bir ziyaret yeri bulunmaktadır.

Koyunoğlu Mağarası olarak bilinen tarihi çok eski bir mağara köy sınırları içindedir.

Köyün yaklaşık 1 km. doğusunda Selçuklular zamanından kalma eski bir han mevcuttur.

Sivas iline 85 km, Ulaş ilçesine 48 km uzaklıktadır. Dağlık bir arazi yapısına sahip olan Çavdar köyü, suyu ve yeşil çam ormanları ve meşe ormanları bol olan köylerimizdendir. Çavdar terimi, çavdur boyunu tanımlanaktadır. Başbakanlık arşivi Osmanlı belgelerinde, buranın bu topluluk tarafından 1700 yılı itibarıyla Koyunoğlu oymağı tarafından yaylak olarak kullanıldığı anlatılmaktadır. Yani Halep Türkmenlerinin Rakka'dan buraya zorunlu iskanına dayanmaktadır. 1700 yılından itibaren buraya iskan edilen Türkmenlerden Yeni İl kurulur. Bu yeni ilin sınırları, bugünkü Divriği, Gürün, Şarkışla, Ulaş ve Kangal ilçeleridir. Ancak Çavdar'ın konumu farklıdır. Çünkü burası Padişah ı.Ahmet'in kızı Atike Valide Sultan'a Tuzla geliri nedeniyle tahsis edeilen Aşudu kazası sınırları içindedir.Yani bugünkü Karabel bölgesidir.Yerleşikleri, 1800 yılında askerlikten ve vergiden muaf olan Dersim eyaletinden baltacı olarak gelenlerdir.Nüfus kayıtlarındaki sülaleler ve topluluğun kendi kabulleri ile tarihsel belgeler bunu doğrulamaktadır. Sitenizdeki rivayete dayalı anlatım tekniği tüm topluluklarda görülmektedir.Bu nedenle; Köyünüzle ilgili, Anadolu Aleviliği ve kanlı Aşireti, Karabelin tarihi ve Kanlı Aşireti-2 ve Karabelin tarihi -3 adlı çalışmalarımda orijinal belgeleri görebilir ve çevirisini yaptırabilirsiniz. Sizlere bu konuda ayrıca yardımcı da olabilirim. Site kurmanız da sevindirircidir. Coğrafyam adına teşekkür eder, sizleri kutlarım.Hüseyin Düzenli

Bahsettiğiniz Koyunoğlu oymağı benim dedemin atalarılır.Koyunoğlu oymağı hakkında bilğisi olan varsa eklesin buraya lütfen.Orhan KUZU. Sevgili Orhan, Koyunoğlu oymağı, Alevi Bektaşi edebiyatında Koyun Abdal Ocağı olarak geçmektedir. Sana bir ip ucu. İlginç bilgilere ulaşacaksın. Kolay gelsin.

Koyunoğlu kabilesi, Kucur (Koçur) Avşarlarının bir koludur. Cengiz Orhonlu'nun "Aşiretlerin İskânı", Yusuf Halaçoğlu'nun "İskân Siyaseti" ile ilgili kitaplarına bakabilirsiniz. Kucurların Avşarlığı hakkında Cevdet Türkay ve Halaçoğlu'nun eserlerine müracaat ediniz.

ALEVİ TÜRKMEN ve KUCUR AVŞARLARI kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.dil olarak zazaca konuşulur. Köyün iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Eskiden bu köyde kilim ve halı dokumacığı ön planda iken bugün bu uğraş kalmamıştır. Az miktarda sebzecilik ve meyvacılık da yapılmaktadır. Köyde Krom, Amyant, Talk, Asbest gibi madenler bulnmakta olup, bu madenlerin bazıları 1990 yılına kadar işletilmekte idi.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi var. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur.Köyde elektrik ve sabit telefon ve GSM Operatöru vardır.Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt yapılmamaktadır.

İlgili Haberler
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.