YKS sınavına giren öğrenciler için okunacak dualar, YKS'ye giren öğrenciler için dualar

YKS sınavına giren öğrenciler için okunacak dualar, YKS'ye giren öğrenciler için dualar

YKS sınavına giren öğrenciler için okunacak dualar, YKS'ye giren öğrenciler için dualar bugün YKS sınavına girecek öğrencilerin anneleri, babaları ve akrabaları tarafından araştırılıyor. Sınava giren öğrenciler için okunacak duaları derledik.

YKS sınav duası nasıl okunur? Sınava girerken okunacak dualar nelerdir? YKS sınavına giren öğrenciler için okunacak dular nelerdir? soruları YKS’ye girecek olan adaylar ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte okunabilecek dualar...

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUA

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim...

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." (On dokuz defa okunacak).

SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

Unutkanlıktan kurtulmak için dua

"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1). İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în.(2) İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."(3) On dokuz defa okunacak.

Sınav Öncesi

"Bismillah her hayrın başıdır" sıırınca sınava başlarken besmele çekmeyi unutmamak gerekir.

Faziletleri itibariyle 3 ihlas suresi ve Fatiha suresi ile birlikte okunabilir.

Kalem Suresi

YKS ve LGS ve diğer sınavlara girecek öğrenciler sınavda okunacak dualar, başarı duası, Kalem Suresi'nin Türkçe okunuşunu haberimizde bulabilirler.

Kalem Suresi Faziletleri

Kim Kalem sûresini okursa, Allahü teâlâ ona ahlâkını güzelleştirdiklerinin sevâbını verir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Bir çok Alimler bu ayetleri nazar değmemesi için okumuşlar ve tavsiye etmişlerdir.

Zihin açıklığı içinde okunur.

Şerden korunmak ve her murada nail olmak okunmalıdır.

Haset edenlerin hasedinden ve aç gözlü insanların kötü bakışlarından zarar görmemek için okunur.

Nazar isabet etmiş kimseye okunursa Allah’ın izni ile şifaya kavuşacaktır.

Bir şeyi öğrenmek isteyip de bir türlü öğrenemeyenlerin zihnini açmak için okunur.

Kalem Suresi Arapçası

1-001.jpg2-001.jpg3-001.jpg

Kalem Suresi Türkçe Okunuşu

1.     Nun velkalemi ve ma yesturune.
2.     Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
3.     Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
4.     Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.
5.     Fesetubsıru ve yubsırune.
6.     Bieyyikumulmeftunu.
7.     İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
8.     Fela tutı'ılmukezzibiyne
9.     Veddu lev tudhinu feyudhinune.
10.     Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
11.     Hemmazin meşşain binemiymin.
12.     Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
13.     'utullin ba'de zalike zeniymen.
14.     En kane za malin ve beniyne.
15.     İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
16.     Senesimuhu 'alelhurtumi.
17.     İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
18.     Ve la yestesnune.
19.     Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
20.     Feasbehat kessariymi.
21.     Fetenadev musbihıyne.
22.     Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.
23.     Fentaleku ve hum yetehafetune.
24.     En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.
25.     Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.
26.     Felemma reevha kalu inna ledallune.
27.     Bel nahnu mahrumune.
28.     Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
29.     Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
30.     Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.
31.     Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
32.     'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
33.     Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
34.     İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
35.     Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
36.     Ma lekum keyfe tahkumune.
37.     Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
38.     İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
39.     Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
40.     Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.
41.     Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
42.     Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
43.     Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
44.     Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
45.     Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
46.     Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
47.     Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.
48.     Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
49.     Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
50.     Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.
51.     Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
52.     Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

Kalem Suresi Meali

1, 2.     Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.
3.     Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.
4.     Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
5, 6.     Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.
7.     Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir.
8.     O halde yalanlayanlara boyun eğme.
9.     İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.
10, 11, 12, 13, 14.     Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.
15.     Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der.
16.     Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.
17.     Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.
18.     (Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.)
19.     Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı.
20.     Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.
21, 22.     Derken, sabahleyin birbirlerine, "Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin" diye seslendiler.
23, 24.     Bunun üzerine, "Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın" diye fısıldaşarak yola koyuldular.
25.     (Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği halde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar.
26.     Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız!" dediler.
27.     (Gerçeği anlayınca da), "Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!" dediler.
28.     Onların en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size ‘Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?" dedi.
29.     Onlar, "Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz" dediler.
30.     Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar.
31.     Şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!"
32.     "Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız."
33.     İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi!
34.     Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm cennetleri vardır.
35.     Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?
36.     Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?
37.     Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz?
38.     Onda, "Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir" (diye mi yazılı?)
39.     Yahut bizden, her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız?
40.     Sor onlara: "Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?"
41.     Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını!
42, 43.     Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar(ve buna yanaşmıyorlar)dı.
44.     (Ey Muhammed!) Bu sözü (Kur'an'ı) yalanlayanlarla beni başbaşa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız.
45.     Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır.
46.     Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir?
47.     Yahut gayb (levh-i mahfuz) kendi yanlarında da onlar mı (bundan aktarıp) yazıyorlar?
48.     Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir halde Rabbine yakarmıştı.
49.     Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı.
50.     (Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.
51.     Şüphesiz inkar edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar.
52.     Halbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Salaten Tüncina

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

Salaten Tüncina duasının anlamı

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."

Tâhâ suresinin 25-26. Ayetler

(Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli)

”Rabbim! Yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar”

Salat-ı Nariye Duası

Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

Anlamı

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”), “Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.” (”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”) ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." (”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.